Höjda skatter för fåmansföretagare

3:12-utredningens förslag till ändringar i regelverket som föreslås träda ikraft 2018 innehåller bland annat följande:

– Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar inom gränsbeloppet höjs till 25%

-Schablonbeloppet (förenklingsregeln) sänks från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp

-Om en delägare använder förenklingsregeln för andelar i ett företag skall något gränsbelopp inte få beräknas för andelar i något annat företag som man äger utan då skall ev. utdelning från detta beskattas i inkomstslaget tjänst

-Sparat utdelningsutrymme får även fortsättningsvis räknas upp med SLR+3% och sparas vidare

-Löneuttagskravet i huvudregeln höjs till det lägsta av 8 Inkomstbasbelopp+ 5% av ägare/närståendes löneunderlag och 15 inkomstbasbelopp

-Löneunderlaget skall fördelas med lika belopp på alla andelar i företaget och sedan skall varje delägare beräkna sitt lönebaserade utrymme efter detta underlag. Det lönebaserade utrymmet för delägaren uppgår till 10% av löneunderlag upp till 8 inkomstbasbelopp, 25% av löneunderlag över 8 inkomstbasbelopp upp till 60 inkomstbasbelopp och 50% av löneunderlag överstigande 60 inkomstbasbelopp

 

Dela gärna