Härnösand: 0611-219 00
Åre: 0647-49 10 90
Sundsvall: 070-326 48 49
Örebro/Bergslagen: 019-769 02 66
0611-219 00
0647-49 10 90
019-769 02 66
FAR

Dataskyddsförordningen (GDPR) / Villkor

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag från och med 25 maj 2018. Generellt innebär det en del förändringar för de företag som behandlar personuppgifter och förbättrade rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Revisionstjänsterna

Vår kartläggning av hur vi hanterar personuppgifter har sin grund i det lagkrav som finns för revisorer och som måste följas vid genomförande av revision enligt gällande regelverk. Informationen är skyddad av lagbunden tystnadsplikt. I de två dokumenten nedan finns mer detaljerad information kring hur vi förhåller oss till GDPR.

Allmänt

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag. Revidacta AB och vi som delägare är personuppgiftsansvariga. Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så skickar vi sparsamt ut nyheter och annan väsentlig information till kunder. Denna information är inte lagbunden och du kan därför meddela oss om du inte är intresserad av att erhålla sådan information.

Övrigt

Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter utöver det som framgår av ovan två dokument och som är kopplat till den lagbundna revisionsdelen
Vi använder inte s.k. ”cookies”
Vi upprättar ingen statistik eller gör analyser över besökare och trafiken på hemsidan
Vi har på hemsidan länkar till andra webbplatser. Vår policy gäller inte för dessa länkars webbplatser

Har du frågor eller synpunkter kring detta så kontakta oss gärna.

Mats, 070-326 48 49, e-post: mats.bengtson@revidacta.se
Eva, 070-330 38 92, e-post: eva.hoglund@revidacta.se

Revidacta Revision AB
Nybrogatan 15
871 31 Härnösand
Org. nr: 556611-5159
Säte: Härnösand

E-post: info@revidacta.se

Eva Höglund
Telefon: 070-330 38 92
E-post: eva.hoglund@revidacta.se

Mats Bengtson
Telefon: 070-326 48 49
E-post: mats.bengtson@revidacta.se

Budadress: Nybrogatan 15, 871 31 Härnösand