Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt samt konsultationer kring ditt företagande.

Våra revisionstjänster omfattar förutom den lagstadgade revisionen även revision av särskilda händelser såsom kontrollbalansräkning, fusionsplaner, apportemissioner, och annan finansiell information.

Alla som driver en näringsverksamhet måste bokföra alla affärshändelser löpande under året enligt bokföringslagen men bokföringen behöver du främst för att följa upp verksamheten och styra mot era mål.

Vi arbetar med alla typer av skattefrågor för dig och ditt företag. Förutom rådgivning kan vi bistå med skatterättsliga utredningar inom företags- och personbeskattning. Vi har en bred kompetens inom skatteområdet.

Vi är företagets diskussionspartner genom hela företagandet. Vi hjälper dig med allt från bolagsbildning, omstrukturering, företagsvärdering och generationsskifte.