Du bestämmer själv hur mycket du vill och kan göra av din redovisning

Redovisning

Alla som driver en näringsverksamhet måste bokföra alla affärshändelser löpande under året enligt bokföringslagen, men bokföringen behöver du framförallt för att följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp.
Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO – Svensk standard för redovisning och lönetjänster och står under tillsyn av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Vi arbetar med de marknadsledande programmen på marknaden. Vi har moderna digitala och flexibla lösningar för din redovisning och lönehantering.
Bokföringen avslutas med bokslut och årsredovisning.  Du bestämmer själv hur mycket du vill och kan göra själv av bokföringen och hur mycket du vill ha hjälp med.