Härnösand: 0611-219 00
Åre: 0647-49 10 90
Sundsvall: 070-326 48 49
Örebro/Bergslagen: 019-769 02 66
0611-219 00
0647-49 10 90
019-769 02 66
FAR

Våra revisorer är medlemmar i FAR
och står under tillsyn av Revisorsinspektionen

Revision

Revision innebär oberoende granskning och en kvalitetssäkring av den finansiella informationen.
Det ger dig som företagare en trygghet och skapar trovärdighet gentemot företagets intressenter såsom ägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder.
Våra revisionstjänster omfattar förutom den lagstadgade revisionen även revision av särskilda händelser såsom kontrollbalansräkning, fusionsplaner, apportemissioner, och annan finansiell information samt andra bestyrkandeuppdrag.
Våra revisorer är auktoriserade genom Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), och står under tillsyn av Revisorsinspektionen.