Det här granskar Skatteverket särskilt i år

 Skatteverket  har gått ut med information om vilka branscher 0ch områden som kommer att väljas ut för hårdare kontroller  under året.

Det här är sådant som kommer att granskas särskilt under 2016:

  • Företag som används för bedrägerier. Det kan till exempel handla om felaktiga skatteåterbetalningar eller bidragsfusk.
  • ROT och RUT i vissa branscher – särskilt mot arbete som utförs av närstående, samt mot privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Branschkontrollen av rot fortsätter inom bredbandsfiber, fönster samt takläggning
  • Momsbedrägerier i fordonshandeln över landsgränser
  • Att de nya reglerna om personalliggare följs.