Socialavgifterna höjs

Från och med augusti har socialavgifterna för unga upp till 25 år till 25,46%. Denna nivå kommer att gälla fram till 1a juli 2016. Därefter slopas nedsättningen helt.